Bu Kara Ağustos’ta Ulusal Hapishane Grevi’ni Destekleyin!

Çeviri: Nazlı Bülay Doğan

ABD’nin birçok eyaletinde sürmekte olan Hapishane Grevi için Left Voice 21 Ağustos’ta bir dayanışma çağrısı yayınladı. Geçinemiyoruz.org olarak biz de, Amerika’da hakları için mücadele eden hapishane işçilerine ve özgürlüklerini arayan siyasi tutsaklara destek olmak için bu çağrı metnini Türkçe’ye çevirdik. 

21 Ağustos’ta başlayan Hapishane Grevi 9 Eylül’e kadar devam edecek. Grevler ve dayanışma eylemleri en az 17 eyalette meydana gelecek. Hapisteki İşçilerin Hakları için Mücadele, Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük!

Grev

Amerika’daki mahkumlar iki gün önce (21 Ağustos) iş bırakma eylemine başladılar. Mahkumlar, çok kötü yaşama koşullarını ve çoğunlukla saati bir senti geçmeyen çalışma ücretlerini protesto etmenin yanısıra Kara Kurtuluş (Black Liberation) ve mahkum hakları aktivisti George Jackson’ın 1971 yılında vahşice öldürülmesini de anmak için bu eyleme başladılar.

Hapisteki İşçiler Organizasyon Komitesi (IWOC) bu grevin örgütlenmesinde ve hem hapishanelerin içinde hem de dışında olmak üzere tüm Amerika’da duyurulmasında çok büyük bir rol oynadı. Hazırladıkları video sosyal medyada paylaşılıyor.* 17 eyalette bulunan birçok hapishane eyleme katılacaklarını açıkladı.

George Jackson

George Jackson cinayetinin 47. yıldönümünü olan 21 Ağustos’ta başlayan grev, Jackson cinayetiyle aynı yıl meydana gelen Attica Hapishanesi isyanının yıldönümü olan 9 Eylül’de sona erecek. George Jackson, San Quentin hapishanesinde mahkum hakları için mücadele eden devrimci, sosyalist bir yazar ve Kara Kurtuluş militanıydı. Cinayetin Amerikan hükümeti tarafından planlandığına inanılıyor. Cinayetten iki hafta sonra Attica Hapishanesi isyanı başlamıştı.

Grevcilerin istekleri şunlardır:

“Hapishane koşullarında acil ıslah ve hapsedilmiş tüm kadın ve erkekler için insan haysiyetine yaraşır hapishane politikaları.

Hapishane köleliğine derhal son verilmesi. Amerikan yetki alanı altında bulunan hapishanelerdeki herkes emeklerine karşılık, bulundukları bölge ya da eyalette geçerli olan ücreti alabilmeliler.

Hapishane Yargı Reformu Yasası iptal edilmeli ve tüm mahkumlara şikayet ve hak ihlallerini bildirebilecekleri uygun kanallar sağlanmalı.

Yargı Reformu Kanunları iptal edilmeli ve tüm mahkumlar rehabilitasyon ve şartlı tahliye olanaklarına sahip olabilmeli. Hiçbir insan ömür boyu hapis cezasına ya da şartlı tahliye olmaksızın herhangi bir hükme maruz bırakılmamalı.

Irka dayalı aşırı ithama, aşırı hükme, siyah ve kahverengi insanların şartlı tahliyelerinin reddedilmesine derhal son verilmeli. Suçun kurbanı beyaz olduğu için siyah insanların şartlı tahliyeleri reddedilmemeli – ki bu özellikle güneydeki eyaletlerde devam eden bir sorun bu.

Siyah ve kahverengi insanları hedef alan ırkçı çete iyileştirme yasalarına derhal son verilmeli. Hiçbir mahkum, şiddete meyilli suçlu olduğu yaftasıyla tutulduğu yerde düzenlenen rehabilitasyon programlarına katılmaktan men edilmemeli.

Eyalet hapishaneleri daha çok rehabilitasyon hizmeti vermek üzere özel olarak fonlanmalı.

Pell bursları tüm ABD eyaletleri ve bölgelerinde yeniden yürürlüğe sokulmalı.

Hapis cezası almış tün mahkumların, gözaltındakilerin ve “eski canilerin” oy kullanma hakları korunmalı. Temsiliyet olmalı. Tüm sesler kapsanmalı.”

Kara Ağustos

Kara Ağustos, çoğunluğu Meşru Müdafaa için Kara Panter Partisi (BPP) ve Kara Kurtuluş Ordusu (BLA) üyelerinden oluşan siyasi tutsaklar tarafından başlatılmıştır.

Ağustos ayı, köleliğe ve direnişe karşı Siyah Direniş’in birçok önemli dönüm noktasının tarihidir. 1831 yılında Nat Turner tarafından başlatılan köle isyanı ve 1965’teki Watts İsyanı hep Ağustos ayında meydana gelmiştir. Kara Ağustos anmasını başlatanlar – ki buna Soledad Brother’ın yazarı George Jackson da dahildir, hapishane sistemine içkin ırkçılığı ve sömürüyü teşhis etmişler ve “düşman hattının gerisindeki” mahkumlar ile dışarıdaki insanların örgütlenmesinin gerekliliğini fark etmişlerdir.

Attica Ayaklanması

9 Eylül, yüzlerce mahkumun daha iyi yaşam koşulları için Attika hapishanesinin yönetimini ele geçirdikleri tarihin yıldönümüdür. Bu ayaklanma, New York valisi Nelson Rockefeller’ın emri doğrultusunda şiddetle bastırılmış ve geride 33’ü mahkum 10’u gardiyan olmak üzere 43 ölü bırakmıştır.

Attika Ayaklanması, daha iyi hapishane koşulları için mücadele ve Kara Kurtuluş için önemli bir dönüm noktasıdır.

Hapishane Grevi için Destek

Bir yıl önce Left Voice, Polis Terörü’ne karşı Grev (StrAPT) ile birlikte Attika Ayaklanması’nın anmasına katılmıştır. Okullarda tartışma toplantıları düzenlemiş ve Los Angeles’taki Twin Towers hapishanesine mahkum taşıyan bir otobüsün yolunu kesmiştir. Bugün Kara Ağustos eylemleri, mahkumların kendileri ve dışarıdaki siyasi gruplar tarafından örgütlenmektedir.

Kaliforniya’da yakın zamanda meydana gelen yangınlar sebebiyle bu yılki hapishane grevi özellikle önemlidir. Bu yangınlarda hapishane işçileri itfaiyeci olarak çalışmış ve hiçbir ceza indirimi garantisi olmaksızın saati 1 dolara, hayatlarını tehlikeye atmışlardır.

Kara Kurtuluş’un yükselişte olduğu dönemde tutuklanan Herman Bell ve Jalil Muntaqim gibi isimler son dönemde salıverilmiştir. Siyasi tutsaklara özgürlük için mücadele veren grupların örgütlenme başarıları sayesinde olan bu gelişme, bu seneki grevi önemli kılan bir başka sebeptir.

Siyasi tutsaklarla ve hapishane ücretli köleliğine son verme hareketi ile dayanışma içinde olan Left Voice, Ulusal Hapishane Grevi’ni destekliyor ve bağnaz kapitalist hapishane endüstrisi bloğunu sona erdirmeye çağırıyor. Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük! Tecride Son! Hapishane Grevcilerinin Taleplerine Destek Olun!

[*] Grevle ilgili hazırlanan video: https://www.facebook.com/HeresyLabs/videos/305146040052312/

(Bu yazı http://www.leftvoice.org/This-Black-August-Support-the-National-Prison-Strike’taki orjinalinden gecinemiyoruz.org için çevrilmiştir.)