Ekonomi dibe çakıldı, çocuk işçi sayısı arttı

Ekonomik sorunların doğrudan etkilediği kesimlerin başında çocukların geldiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 18 yaş altı çocuklarda çalışma saatleri, ücret, güvence gibi konularda  yasal düzenleme ve denetimleri artırıcı uygulamalar bir an önce sağlanmasını istedi.

Ekonomideki dalgalanmaların ve döviz kurlarındaki artışın yansımalarının farklı alanlarda belirgin şekilde görüldüğüne dikkat çeken Gürer, iş gücünde daha ucuz ve güvencesiz çocuk işçi çalıştırmaya yönelişin artacağına vurgu yaptı. Çocuk işçi sorununun bu süreç ile de daha da sorunlu noktaya doğru gittiğini söyleyen Gürer, “Aile ekonomisinin bozulması çocukların çalıştırılmasına da neden oluyor. 18 yaş altı çocuklarda çalışma saatleri, ücret, güvence gibi konularda  yasal düzenleme ve denetimleri artırıcı uygulamalar bir an önce sağlanmalıdır” dedi. Yasak olmasına rağmen çocuklarda çalışma yaşının 10’a kadar düştüğünü belirten Gürer, şöyle devam etti: “Sadece 2017 yılındaki iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı 60. İş cinayetlerinin yanı sıra, karın tokluğuna çalıştırılan, fiziksel ya da ruhsal şiddete maruz kalan çocukların yaşadığı mağduriyeti önleyici yasal düzenlemeler zaruri hale getirilmelidir.”

YOKSULLUK, ÇALIŞMA YAŞINI 10’A KADAR DÜŞÜRDÜ

Çocuk işçiliğin artmasındaki temel nedenlerin başında artan yoksulluğun geldiğini ifade eden Gürer şöyle devam etti: “Ekonomik sıkıntı yaşayan aileler, çocuklarını ev ekonomisine katkı sağlaması için çalıştırmak zorunda kalmış, işletmeler de sosyal güvenceden yoksun işçi çalıştırarak kendi yaşadığı ekonomik sorunlara, yasal olmayan yöntemlerle çözüm bulma yoluna gitmiştir. Bugün ülkemizde çeşitli iş kollarında çalışan çocuk işçi sayısının artmasının yanında, çalışan çocuk işçi yaşı 10’a kadar inmiştir. Bu vahim tablo, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin en önemli yansımalarından biridir.”

KARIN TOKLUĞUNA KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR

Çocuk işçiliğinin yoğun olduğu sektörler arasında yer alan başta tarım ve hizmet sektörü olmak üzere atık kağıt toplama, mendil satma, seyyar satıcılık, lokanta ve benzeri işyerlerinde çalışan çocuk sayısındaki artışın son yıllarda dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Gürer şunları ifade etti: “Son dönemde 18 yaş altı çocuk işçi sayısı yüzde 100 oranında artarken, 17 yaşına kadar çalıştırılan aday çırak stajyer öğrencilerle rakam  geçtiğimiz yıl 401 bin 464 olmuştur. Çocukların yüzde 46’sı ücretsiz aile işçileri olarak belirlenirken karın tokluğuna çalışmak zorunda kalan çocuk sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur.” Çocuk işçilerin yüzde 90 ‘a yakının kayıt dışı çalıştığını aktaran Gürer, mülteci ve göçmenlerin yaşadığı illerde bu rakamın daha da arttığına vurgu yaptı.

YASAL DÜZENLEMELER YETERSİZ

Çocukların eğitimden koparılarak, çalışma hayatlarına itilmesindeki en önemli nedenlerin başında, Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunların geldiğine işaret eden Gürer, çocuk işçiliği yaşının düşmesi, kayıt dışı çalıştırma, sosyal güvenceden yoksun olarak çocukların iş yaşamına sokulması, çocukların yaşadığı ruhsal ve fiziksel şiddet gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi için yasal düzenlemelerin artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Gürer, yetiştirme yurtlarından ayrılan ya da çeşitli nedenlerle yurttan çıkarılan 18 yaşını doldurmuş çocuklar için iş olanağı sağlanmasının, güvencesiz çocuk işçiliği sorununun çözümünde etkili olabileceğini de ifade eden Gürer, kayıt dışı çocuk çalıştırılan işyerleriyle ilgili denetimlerin sıklaştırılması ve caydırıcı cezai müeyyidelerin uygulanmasının bu alandaki tablonun bir nebze olsun düzeltilmesine olanak sağlayabileceğini belirtti.

ÇOCUK İŞÇİ SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Artan ekonomik sorunların, çocuk işçi sayısında da artışa neden olduğunu kaydeden Gürer; “Bugün çalıştırılan çocuk sayısının  2 milyonu aştığı  farklı araştırmalarla ifade edilmektedir. Resmi verilere göre çocuk işçisi sayısının 100 bin civarı olduğu bakanlıkça belirtilse de iş yerlerinde, sokakta çalışan çocuk sayısı ciddi boyutlara ulaşmıştır” dedi. Çalışmak zorunda kalan çocuk sayısındaki artışın hak ihlali, istismar, iş cinayeti gibi olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini kaydeden Gürer, resmi verilere göre 2013 yılında 59, 2014 yılında 54, 2015 yılında 63, 2016 yılında 56 ve 2017 yılında ise 60 çocuğun iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Kaynak: Evrensel