GİYAV: Son 1 Yılda Türkiye’de 3 Bin 228 Çocuk Hak İhlaline Uğradı

GİYAV’in hazırladığı ‘2019 İnternet Medyası Çocuk Hakkı İhlali Raporu’na göre Türkiye’de 1 yılda 3 bin 228 çocuk hak ihlaline uğradı, 465’i yaşamını yitirdi. Raporda, Türkiye’de çocuk hakları ihlallerinin görmezden gelindiği vurgulandı.

Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV), “2019 İnternet Medyası Çocuk Hakkı İhlali Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı. Vakfın hazırladığı “2019 İnternet Medyası Çocuk Hakkı İhlali Raporu”na göre ülkede 3 bin 228 çocuğun hak ihlalile uğradığı, bu çocuklardan 465’inin ise vefat ettiği belirtildi. 2019 yılında medyada yer alan haberlerin taranması sonucu oluşturulan raporda, insan hakları alanında izleme ve raporlama yapabilmesi için gerekli olan sistematik ve güvenilir veriye ulaşmanın önünde pek çok engelin bulunduğu belirtilerek, “Bu sebepten gerçek veriler bu raporun konu ettiği ihlal sayısından çok daha fazladır” denildi.

Hak ihlaline maruz kalan çocukların 100’ünün Suriye, 81’inin ise Afgan uyruklu olduğuna dikkat çekilen raporda, öne çıkan ihlaller şu şekilde oldu:

Yaşam hakkı: Bin 333
Ölüm: 465
Yaralanma: 868
Çocuğun korunması hakkı: Bin 895
Erken zorla evlilik: 10
Cinsel sömürüye alet edinme: 2
Şiddet: 95
İhmal istismar: Bin 788
Çocuğa özgü adalet sistemi: 51
Gözaltına alma: 35
Tutuklama: 11
Ceza: 5
Sağlık hakkı: 9
İşkence ve kötü muamele: 33
Silahlı çatışma ortamında çocukların korunması: 18
Diğer: 3

Çocuk Yaşta Evlilik Görmezden Gelindi

Raporda, 1788 çocuğun ihmal ve istismar edildiği kaydedildi. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3.,19., 34., 35. Ve 36. maddeleri ile BM Engelli Hakları Sözleşmesi (BMEHS)’nin 16. Maddesi’ne atıfta bulunulan raporda, bu maddelerin görmezden gelindiğine vurgu yapılarak, “Özellikle kız çocukların erken ve zorla evlendirilmesi sorunu ile ilgili kadın örgütlerinin yıllardır yaptıkları önerilere rağmen etkili önleyici mekanizma kurulmamakta aksine “aile rızası” ve “dini nikah” yöntemleri ile çocukların erken ve zorla evlendirilmelerine göz yumulmaktadır” denildi.

Raporda Türkiye’nin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmasının üzerinden 26 yıl geçtiğini, aradan geçen 26 yıl boyunca devlet kurumları, yasama organı ve yargı makamlarının sözleşmedeki yükümlülüklerini hayata geçirmek yerine, çocuk hakları ihlallerini görmezden gelmeye devam ettiği belirtildi.

Anayasa ve kanunların Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle uyumlu hale getirilmesinin önemine vurgu yapılan raporda çocukların korunmasına yönelik sunulan önerilerin bazıları şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve yasaları Çocuk Hakları Sözleşmesiyle uyumlu hale getirmelidir.
    Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk intiharlarına ilişkin geniş ölçekli araştırmalar yapılarak gerekli önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır.
  • Erken ve zorla evlendirilen çocuk evliliklerin önlenmesi ve bu kapsamda BM Çocuk Hakları Komitesi’nin tavsiyeleri ışığında, çocuk koruma mekanizmalarının oluşturulması için tüm tedbirler ivedilikle alınmalıdır.
  • Medeni Kanun’un 124. maddesi değiştirilmeli ve aile rızası ile 18 yaş altındaki çocukların evlendirilebilmesi yasaklanmalıdır. Din adamlarının 18 yaş altındaki çocukların dini nikahlarını kıymalarına cezai müeyyide getirilmelidir.Sokakta çalışan çocuklar sorununun ÇHS kapsamında, ailelere de gerekli destekler sağlanacak şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
  • Devletin, Çocuk Hakları Sözleşmesindeki çekinceleri kaldırarak, anadilde eğitim başta olmak üzere, çocukların toplumsal süreçlere katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 

Kaynak: Gazete Duvar