İzmir İsig Meclisi Kuruluşu Ön Toplantısı Yapıldı

İzmir İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi kuruluş çalışmaları bugün İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde yapılan yaklaşık 50 kişilik toplantıyla başladı. İlk olarak 2012’de İstanbul’da kurulan İsig Meclisi,  2017’de Kocaeli’de, 2018’de Ankara’da kurularak çalışmalarını yaygınlaştırdı. Tepekule Kongre Merkezi’nde bir araya gelen katılımcılar İzmir’de işçi sağlığı merkezli çalışmaları büyütmek, yaygınlaştırmak ve adım adım bir meclis örgütlenmesini hayata geçirmek konusunda kararlılıklarını vurguladılar.

Toplantı İstanbul İSİG Meclisi’nin kurucularından Erkan Arslan’ın detaylı sunumuyla başladı. Erkan Arslan bugüne kadarki yürütülen İSİG faaliyetlerinin tarihsel gelişimini 1980 öncesinden başlayarak anlattı. İSİG Meclisi’nin devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsız olduğunu vurguladı.

Erkan Arslan’ın deneyim aktarımından sonra söz alan İbrahim Doğangül sendikalar ve meslek örgütleri bu konuda üstüne düşenleri yapmadığı için İSİG Meclisi ihtiyacının doğduğunu vurguladı. Doğangül emekten yana bütün kurumların desteğine açık ama eşit birey hukukunun geçerli olduğu bir meclis kültürünün önemine vurgu yaptı.

Daha sonra söz alan İbrahim Sarıkaya ise işçi sağlığı mücadelesinin teknik bir sorun değil doğrudan siyasal bir sorun olduğunu, İSİG Meclisi’nin  işçi sınıfı mücadelesinin tarihinden süzülen  “işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır” anlayışını ilke olarak benimsemesinin önemini vurguladı. İSİG’in kapitalist sistemin mevcut işleyişini teşhir eden önemli bir sınıfsal mevzi olduğuna değinen Sarıkaya Meclis’in, Aliağa’daki gemi söküm işçilerinden, Işıkkent’teki çocuk saya işçilerine, Harmandalı’ndaki çöp işçilerinden, her sektördeki göçmen mülteci işçilere bütün emek mücadelelerini güçlendiren bir pozisyona sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı çeşitli katılımcıların katkılarının ardından sona erdi.

İzmir İsig Meclisi Kuruluşu Ön Toplantıları’nın ikincisinin 16 Şubat’ta yapılması kararlaştırıldı.