Nisan Ayında 220 İşçi İş Cinayetinde Hayatını Kaybetti

İSİG tarafından hazırlanan iş cinayetleri raporuna göre 4 ayda 580 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Nisan ayında ise 220 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 103 işçinin ölüm nedeni ise Covid-19.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), tarafından hazırlanan rapora göre  Nisan ayında 220 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Mart ayı raporunda İSİG, Covid-19 hastalığını mesleki hastalık o Covid-19 kaynaklı ölümleri ise iş cinayeti olarak değerlendirdiklerini vurgulamıştı.

Covid-19 Salgını döneminde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği raporuna göre Covid-19 nedenli en az 103 işçi hayatını kaybetti. Türkiye’de 60 yaş altında Covid-19 kaynaklı birçok işçi ölümü yaşandı. Mart ayında hazırlanan raporda Covid-19 kaynaklı hayatını kaybeden emekçilerin yaş ortalaması 51 idi. İSİG, bu durumun işçiler içinde kronik rahatsızlıkların çok yaygın olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayarak emeklilik yaşının ve prim gün sayısının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

4 Ayda 580 İşçi İş Cinayetinde Hayatını Kaybetti

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 133 işçi, Mart ayında en az 113 işçi ve Nisan ayında en az 220 işçi hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk dört ayında toplam 580 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 220 emekçinin 176’sı ücretli (işçi ve memur), 54’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor. Ölenlerin 14’ü kadın işçi, 206’sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, büro, enerji, sağlık ve konaklama işkollarında gerçekleşti. Tarım işkolunda çalışan 4 çocuk işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti.

En Çok İş Cinayeti Tarım Sektöründe Gerçekleşti

İş Cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımına bakıldığında ölümler en çok tarım, ticaret/büro, sağlık, inşaat, taşımacılık, belediye/genel işler, madencilik, tekstil, metal, konaklama, güvenlik, ve ağaç/kağıt işkollarında gerçekleşti.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımına bakıldığında en fazla ölüm nedenleri sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet ve elektrik çarpması.