Son 7 Yılda En Az 817 kadın İş Cinayetinde Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin hazırladığı rapora göre son 7 yılda en az 817 kadın, şiddet sonucu ya da iş baskısının yarattığı stres sonucu iş cinayetinde hayatını kaybetti.

Hazırlanılan raporda kadının görünmeyen ev içi emeğine de vurgu yapılırken kadının çalışma hayatındaki eşitsiz konumuna mesai saatleri dışında da harcadığı emeğin yok sayılarak kadın emeğinin ikinci kez kadın emeğinin yok sayıldığına dikkat çekilmiştir.

İş cinayetinde hayatını kaybeden işçi kadınların yıllara göre dağılımına baktığımızda en çok iş cinayetinin 2014 yılında yaşandığını görüyoruz.

Raporda,  hayatını kaybeden 817 kadın işçinin 148’i çifti ve 48 esnaf, 621’i ücretli çalışandan (işçi ve memur) oluştuğu belirtilirken yüzde 98’inin sendikasız olduğu vurgulanmakta.

Kadın işçileri öldüren iş cinayetlerinin başlıca nedenleri arasında trafik-servis kazaları (yüzde 55), ezilme-göçük (yüzde 9) ve şiddetti (yüzde 7). Trafik, Servis Kazası nedeniyle 451 kadın işçinin; Ezilme, Göçük nedeniyle 73 kadın işçiyi; Şiddet nedeniyle 56 kadın işçinin; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 47 kadın işçinin; Yüksekten Düşme nedeniyle 34 kadın işçinin; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 28 kadın işçinin; Patlama, Yanma nedeniyle 24 kadın işçinin; İntihar nedeniyle 24 kadın işçinin; Elektrik Çarpması nedeniyle 21 kadın işçinin; Diğer nedenlerden dolayı 59 kadın işçinin hayatını kaybettiği belirtilmiştir.

 

Hayatını kaybeden işçi kadınların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında yüzde 35’inin 14 yaş ve altı yaşlarda çocuk işçilerden oluştu görülmektedir.